Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT99 TOKYO ชุดใหญ่ไฟกระพริบ (310818)

รหัสทัวร์ : THG15-XW-JP-9JUN-31AUG18

โตเกียว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
โกเท็มบะ เอาท์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี
นาริตะ-วัดนาริตะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,888-25,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
09 - 13 Jun 2018
ราคา 16,888.-
11 - 15 Jun 2018 
14 - 18 Jun 2018 
16 - 20 Jun 2018 
18 - 22 Jun 2018 
25 - 29 Jun 2018 
02 - 06 Jul 2018 
09 - 13 Jul 2018 
16 - 20 Jul 2018 
23 - 27 Jul 2018 
30 Jul - 03 Aug 2018 
06 - 10 Aug 2018 
13 - 17 Aug 2018 
20 - 24 Aug 2018 
27 - 31 Aug 2018 
ราคา 17,888.-
10 - 14 Jun 2018 
12 - 16 Jun 2018 
19 - 23 Jun 2018 
26 - 30 Jun 2018 
01 - 05 Jul 2018 
03 - 07 Jul 2018 
08 - 12 Jul 2018 
10 - 14 Jul 2018 
15 - 19 Jul 2018 
17 - 21 Jul 2018 
22 - 26 Jul 2018 
24 - 28 Jul 2018 
31 Jul - 04 Aug 2018 
05 - 09 Aug 2018 
07 - 11 Aug 2018 
14 - 18 Aug 2018 
19 - 23 Aug 2018 
21 - 25 Aug 2018 
26 - 30 Aug 2018 
28 Aug - 01 Sep 2018 
ราคา 18,888.-
13 - 17 Jun 2018 
20 - 24 Jun 2018 
21 - 25 Jun 2018 
22 - 26 Jun 2018 
27 Jun - 01 Jul 2018 
30 Jun - 04 Jul 2018 
04 - 08 Jul 2018 
05 - 09 Jul 2018 
06 - 10 Jul 2018 
07 - 11 Jul 2018 
11 - 15 Jul 2018 
12 - 16 Jul 2018 
13 - 17 Jul 2018 
14 - 18 Jul 2018 
18 - 22 Jul 2018 
19 - 23 Jul 2018 
20 - 24 Jul 2018 
21 - 25 Jul 2018 
25 - 29 Jul 2018 
01 - 05 Aug 2018 
03 - 07 Aug 2018 
04 - 08 Aug 2018 
08 - 12 Aug 2018 
09 - 13 Aug 2018 
15 - 19 Aug 2018 
16 - 20 Aug 2018 
18 - 22 Aug 2018 
22 - 26 Aug 2018 
23 - 27 Aug 2018 
24 - 28 Aug 2018 
25 - 29 Aug 2018 
ราคา 19,888.-
29 Aug - 02 Sep 2018 
30 Aug - 03 Sep 2018 
31 Aug - 04 Sep 2018 
ราคา 20,888.-
28 Jul - 01 Aug 2018 
29 Jul - 02 Aug 2018 
11 - 15 Aug 2018 
12 - 16 Aug 2018 
ราคา 23,888.-
26 - 30 Jul 2018 
27 - 31 Jul 2018 
10 - 14 Aug 2018 
ราคา 25,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984