Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12981.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T29 Taiwan Rainbow 5 วัน 3 คืน (070918)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-7JUL-7SEP18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-จิ่วเฟิ่น- เหย๋หลิ๋ว – ปล่อยโคมผิงซี
ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,981-18,981 บาท
กำหนดการเดินทาง
18-22 ส.ค 61
ราคา 12,981.-
7-11 ก.ค 61
14-18 ก.ค 61
21-25 ก.ค 61
4-8 ส.ค 61
25-29 ส.ค 61
1-5 ก.ย 61
ราคา 13,981.-
13-17 ก.ค 61
3-7 ส.ค 61
17-21 ส.ค 61
24-28 ส.ค 61
31 ส.ค-4 ก.ย 61
7-11 ก.ย 61
ราคา 14,981.-
11-15 ส.ค 61
ราคา 15,981.-
28 ก.ค-1 ส.ค.61
10-14 ส.ค.61
ราคา 16,981.-
27-31 ก.ค 61
ราคา 18,981.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984