Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ลาว : NXN05 เจาะลึกทุ่งไหหิน-เชียงขวาง-ปากซัน-เมืองคูน-ถ้ำปิ่ว-ปากซัน-หนองคาย 5 วันทัวร์ (050918)

รหัสทัวร์ : THP17-PKG-LA-20JUN-5SEP18

สถานีรถไฟหนองคาย-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ท่านาแล้ง
วัดพระบาทโพนสันปากกะดิ่ง-เมืองปากซัน-บ้านท่าสี
บ้านทาโทม-บ้านหลวง-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรม ทุ่งไหหิน 1
เมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง-ตลาดเช้าท้องถิ่น
เมืองคำ-ถ้ำปิ่ว(ถ้ำประวัติศาสตร์)-ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังตลาดโพนสะหวัน
ทุ่งไหหิน 2 และทุ่งไหหิน 3-โพนสะหวัน-เมืองคูน-บ้านหลวง
บ้านท่าโทม-บ้านท่าสี-เมืองบอลิคัน-เมืองปากซันปากกะดิ่ง
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
20-24 มิ.ย.61
18-22 ก.ค.61
9-13 ส.ค.61
5-9 ก.ย.61
ราคา 12,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984