Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY TOKYO ช้อป ชิม แชะ 5 วัน 3 คืน (290918)

รหัสทัวร์ : THZ2-XW-JP-7JUN-29SEP18

วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ช้อปปิ้งอิออนมอล์
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,900-25,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
07 – 11 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
ราคา 17,900.-
13 – 17 มิถุนายน 61
ราคา 19,900.-
03 – 07 กรกฎาคม 61
19 – 23 กรกฎาคม 61
ราคา 20,900.-
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 61
02 – 06 สิงหาคม 61
06 – 10 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
16 – 20 สิงหาคม 61
20 – 24 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 61
ราคา 21,900.-
01 – 05 กันยายน 61
05 – 09 กันยายน 61
07 – 11 กันยายน 61
11 – 15 กันยายน 61
13 – 17 กันยายน 61
15 – 19 กันยายน 61
21 – 25 กันยายน 61
25 – 29 กันยายน 61
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 61
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 61
ราคา 23,900.-
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 61
ราคา 24,900.-
25 – 29 กรกฎาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
ราคา 25,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984