Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
เริ่มต้น 44900.-

ทัวร์ภูฏาน : BTN-KB002 เที่ยวภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า 4 วัน 3 คืน (230818)

รหัสทัวร์ : THC3-KB-BT-21JUN-23AUG18

พาโร – ทิมพู -ผ่านชมสำนักสงฆ์วัดตัมชู - ด่านซูซอม
หลวงพ่อสัจธรรม – ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทาคิน
ไปรษณีย์ภูฏาน - เมมโมเรียลโชเตน - ทิมพูซอง
ดอร์ชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน
วัดทักซัง -ตาซอง - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
21-24 มิถุนายน 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
26-29 กรกฎาคม 2561
9-12 สิงหาคม 2661
23-26 สิงหาคม 2661
ราคา 44,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984