Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : Wow!!!9,999 Taiwan 4D2N (151018)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-3JUN-15OCT18

เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื้อหลินไนท์มาร์เกต
ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 - เครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเป - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,555 บาท
กำหนดการเดินทาง
08 - 11 Jun 18
06 - 09 Jul 18 
13 - 16 Jul 18
ราคา 9,999.-
03 - 06 Jun 18 
24 - 27 Jun 18 
29 Jun - 02 Jul 18 
08 - 11 Jul 18 
31 Aug - 03 Sep 18 
07 - 10 Sep 18 
14 - 17 Sep 18 
21 - 24 Sep 18 
27 - 30 Sep 18 
28 Sep - 01 Oct 18 
30 Sep - 03 Oct 18
07 - 10 Oct 18 
15 - 18 Oct 18 
ราคา 11,111.-
01 - 04 Jul 18 
15 - 18 Jul 18 
22 - 25 Jul 18 
05 - 08 Aug 18 
ราคา 11,555.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984