Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
เริ่มต้น 19888.-

ทัวร์บาหลี : BWN02 DESTINATION BALI BRUNEI 5D4N (041218)

รหัสทัวร์ : THZ1-BI-ID-26JUN-4DEC18

เกาะบาหลี-ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี
วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน
ชายหาดจิมบารัน-วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู
ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท-บรูไน
มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ
พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,888-24,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
26 – 30 มิถุนายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561
ราคา 19,888.-
24 – 28 กรกฎาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
ราคา 20,888.-
23 – 27 ตุลาคม 2561
ราคา 21,888.-
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 ธันวาคม 2561
ราคา 24,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984