Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 47924.-

ทัวร์อินเดีย : มนต์เสน่ห์แคว้นราชาสถาน 10 วัน 8 คืน (271218)

รหัสทัวร์ : THT20-WE-IN-1-27DEC18

เมืองชัยปุระ-เมืองบิคาเนอร์
เมืองจัยแซลเมียร์-เมืองจ๊อดปูร์
เมืองรานัคปูร์-เมืองอุไดร์ปูร์
เมืองพุชการ์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 47,924-49,924 บาท
กำหนดการเดินทาง
1 – 10  ธันวาคม 2561
ราคา 47,924.-
25 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
26 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562
27 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562
ราคา 49,924.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984