Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น 66900.-

ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (051218)

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-20NOV-5DEC18

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 66,900-70,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
20 – 25 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 2561
ราคา 66,900.-
5 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 70,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984