Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 16888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT22 TOKYO ดีต่อใจใครๆก็อยากไป 5D3N (300818)

รหัสทัวร์ : THG15-XW-JP-9JUN-30AUG18

โตเกียว – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์
โอชิโนะ ฮัคไค (ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน) - วัดอาซากุสะ
นาริตะ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,888-24,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
09 - 13 Jun 2018 
17 - 21 Jun 2018 
01 - 05 Jul 2018 
15 - 19 Jul 2018 
ราคา 16,888.-
15 - 19 Jun 2018 
23 - 27 Jun 2018 
03 - 07 Jul 2018 
07 - 11 Jul 2018 
13 - 17 Jul 2018 
17 - 21 Jul 2018 
29 Jul - 02 Aug 2018 
31 Jul - 04 Aug 2018 
04 - 08 Aug 2018 
14 - 18 Aug 2018 
16 - 20 Aug 2018 
18 - 22 Aug 2018 
26 - 30 Aug 2018 
ราคา 17,888.-
13 - 17 Jun 2018 
05 - 09 Jul 2018 
11 - 15 Jul 2018 
19 - 23 Jul 2018 
21 - 25 Jul 2018 
12 - 16 Aug 2018 
22 - 26 Aug 2018 
24 - 28 Aug 2018 
28 Aug - 01 Sep 2018 
30 Aug - 03 Sep 2018 
ราคา 18,888.-
10 - 14 Aug 2018 
ราคา 24,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984