Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17988.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW14 Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (270918)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-3JUN-27SEP18

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น-โอชิโนะฮักไก
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
นาริตะ-วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,988-24,988 บาท
กำหนดการเดินทาง
3 - 7 มิ.ย.61
30 มิ.ย.  – 4 ก.ค.61
2 – 6 ส.ค.61
16 – 20 ส.ค.61
19 – 23 ส.ค.61
22 – 26 ส.ค.61
25 – 29 ส.ค.61
ราคา 17,988.-
6 - 10 มิ.ย.61
9 - 13 มิ.ย.61
12 - 16 มิ.ย.61
15 - 19 มิ.ย.61
18 - 22 มิ.ย.61
21 - 25 มิ.ย.61
24 - 28 มิ.ย.61
27 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
3 – 7 ก.ค.61
6 – 10 ก.ค.61
9 – 13 ก.ค.61
12 – 16 ก.ค.61
15 – 19 ก.ค.61
18 – 22 ก.ค.61
21 – 25 ก.ค.61
24 – 28 ก.ค.61
30 ก.ค. – 3 ส.ค.61
5 – 9 ส.ค.61
7– 11 ส.ค.61
28 ส.ค.  – 1 ก.ย.61
ราคา 18,988.-
13 – 17 ส.ค.61
31 ส.ค. – 4 ก.ย.61
3 – 7 ก.ย.61
6 – 10 ก.ย.61
9 – 13 ก.ย.61
12 – 16 ก.ย.61
15 – 19 ก.ย.61
ราคา 19,988.-
18 – 22 ก.ย.61
21 – 25 ก.ย.61
24 – 28 ก.ย.61
ราคา 21,988.-
27 ก.ย. – 1 ต.ค.61
ราคา 22,988.-
10 – 14 ส.ค.61
ราคา 24,988.-
26 – 30 ก.ค.61
27 – 31 ก.ค.61
ราคา 25,988.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984