Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 38988.-

ทัวร์รัสเซีย : TG93 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน (121218)

รหัสทัวร์ : THB12-TG-RU-22AUG-12DEC18

กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต-ซาร์กอร์ส
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET
ชมโชว์ละครสัตว์ เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 38,988-39,998 บาท
กำหนดการเดินทาง
22-26  สิงหาคม 2561
ราคา 38,988.-
5 - 9 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
7–11 พฤศจิกายน 2561
21–25 พฤศจิกายน 2561
12-16 ธันวาคม 2561
ราคา 39,998.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984