Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI LAVENDER 5D3N ซุปตาร์ มหาชน (020718)

รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-10JUN-2JUL18

โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
ชมทุ่งลาเวนเดอร์-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,888-21,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
24-28 มิถุนายน 2561
ราคา 17,888.-
18-22 มิถุนายน 2561
ราคา 19,888.-
10-14 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
ราคา 20,888.-
02-06 กรกฎาคม 2561
ราคา 21,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984