Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) (250918)

รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-29JUN-25SEP18

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ
ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,888-27,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
ราคา 17,888.-
25-29 กันยายน 2561
ราคา 18,888.-
01-05 กรกฎาคม 2561
ราคา 19,888.-
03-07 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
09-13 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
15-19 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
23-27 กรกฎาคม 2561
01-05 กันยายน 2561
03-07 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
09-13 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
17-21 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
23-27 กันยายน 2561
ราคา 20,888.-
01-05 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
15-20 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
ราคา 22,888.-
25-29 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561
ราคา 24,888.-
09-13 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
ราคา 26,888.-
11-15 สิงหาคม 2561
ราคา 27,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984