Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 24888.-

ทัวร์อินเดีย : GRAND INDIA 6 วัน 3 คืน (231018)

รหัสทัวร์ : THA7-SL-IN-19JUN-23OCT18

มุมไบ – วัดมหาลักษมี – วัดสิทธิวินายัก
เกาะช้าง-ปูเน่-วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์
วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – ออรังกาบัด
ถ้ำอะจันตา-ป้อมดาลาตาบัด – ถ้ำเอลโลล่า
บีบี กา มักบารา
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-26,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
19 – 24 JUN 18
10 – 15 JUL 18 
21 – 26 AUG 18
11 – 16 SEP 18
25 – 30 SEP 18
ราคา 24,888.-
24 – 29 JUL 18
07 – 12 AUG 18
09 – 14 OCT 18
23 – 28 OCT 18
ราคา 26,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984