Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : P4_HI KOREA ALOHA!!! SUMMER (300818)

รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-3JUN-30AUG18

PAJU PREMIUM OUTLET-สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk
จุดชมวิวภูเขากูบองซาน-สวนสนุก EVERLAND-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก
คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK
ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
03 - 07 // 04 – 08 // 10 – 14 // 11 – 15 มิ.ย.61
17 – 21 // 18 – 22 // 24 – 28 // 25 – 29 มิ.ย.61
01 – 15 // 02 – 06 // 08 – 12 ก.ค.61
 09 – 13 // 15 – 19 // 16 – 20 ก.ค.61
26 – 30 // 27 – 31 ส.ค.61
ราคา 13,900.-
05 – 09 // 12 – 16 // 19 – 23 // 26 – 30 มิ.ย.61
03 – 07 // 10 – 14 // 17 – 21 ก.ค.61
21 – 25 ส.ค.  // 28 – 01 ก.ย.61
ราคา 14,900.-
06 – 10 // 07 – 11 // 13 – 17 // 14 – 18 มิ.ย.61
20 – 24 // 21 – 25 // 27 – 01 ก.ค. // 28 – 02 ก.ค.61
04 – 08 // 05 – 09 // 11 – 15 ก.ค.61
12 – 16 // 18 – 22 // 19 – 23 ก.ค.61
22 – 26 // 23 – 27 ส.ค. // 29 – 02 // 30 – 03 ก.ย.61
ราคา 15,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984