Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12899.-

ทัวร์จีน : จางเจียเจี้ย บาร์บีคิว เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (230618)

รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-10MAY-23JUN18

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดเท้า-ร้านใบชา
ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพ-วาดทราย
ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,899-13,899 บาท
กำหนดการเดินทาง
14-17 มิถุนายน 2561
ราคา 12,899.-
10-13 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
23-26 มิถุนายน 2561
ราคา 13,899.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984