Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 10991.-

ทัวร์ลาว : GT-VTE PG02 Laos..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (290918)

รหัสทัวร์ : THG12-PG-LA-11MAY-29SEP18

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง - หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,991-14,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
17-19 สิงหาคม 2561
28-30 กันยายน 2561
ราคา 10,991.-
18-20 พฤษภาคม 2561
29 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคา 12,911.-
11-13 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
08-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
06-08 กรกฎาคม 2561
07-09 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
03-05 สิงหาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
18-20 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
25-27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
01-03 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 12,991.-
27-29 กรกฎาคม 2561
28-30 กรกฎาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
11-13 สิงหาคม 2561
ราคา 14,991.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984