Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA (181018)

รหัสทัวร์ : THZ2-MM-JP-10MAY-18OCT18

โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
ช็อปปิ้งชินโตชิน-ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก
จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-22,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
17 – 20 พ.ค. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
ราคา 19,900.-
24 – 27 พ.ค. 61
21 – 24 มิ.ย. 61
06 – 09 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61
18 – 21 ต.ค. 61
ราคา 20,900.-
10 – 13 พ.ค. 61
05 – 08 ก.ค. 61
19 – 22 ก.ค. 61
02 – 05 ส.ค. 61
23 – 26 ส.ค. 61
13 – 16 ก.ย. 61
04 – 07 ต.ค. 61
ราคา 21,900.-
09 – 12 ส.ค. 61
11 – 14 ต.ค. 61
ราคา 22,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984