Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 8899.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น 3 วัน 2 คืน (280618)

รหัสทัวร์ : THS3-NX-HK-5MAY-28JUN18

มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-ผ่านชมถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม
วัดผู่ถ่อ-สวนหยวน-หมิงชิงหยวน+โชว์
โบสถ์เซนต์ปอล-อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมของฝาก-The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี)
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,899 บาท
กำหนดการเดินทาง
05-07 พฤษภาคม 2561
10-12 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
17-19 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
24-26 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561
07-09 มิถุนายน 2561
09-11 มิถุนายน 2561
14-16 มิถุนายน 2561
16-18 มิถุนายน 2561
21-23 มิถุนายน 2561
23-25 มิถุนายน 2561
28-30 มิถุนายน 2561
ราคา 8,899.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984