Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 8991.-

ทัวร์จีน : GT-CKG FD03 SHOCK PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน (220918)

รหัสทัวร์ : THG12-FD-CN-11MAY-22SEP18

ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์)
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ระเบียงกระจก
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ร้านยางพารา-หงหยาต้ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,991-13,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
30 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
ราคา 8,991.-
11-13 พฤษภาคม 2561
27-29 พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
07-09 มิถุนายน 2561
16-18 มิถุนายน 2561
22-24  มิถุนายน 2561
25-27 สิงหาคม 2561
06-08 กันยายน 2561
13-15 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
ราคา 10,991.-
11-13 สิงหาคม 2561
ราคา 13,991.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984