Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7991.-

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า จูไห่.. สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (300618)

รหัสทัวร์ : THG12-NX-HK-26APR-30JUN18

มาเก๊า – จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 7,991-8,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
26-28 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561
01-03 พฤษภาคม 2561
02-04 พฤษภาคม 2561
03-05 พฤษภาคม 2561
05-07 พฤษภาคม 2561
06-08 พฤษภาคม 2561
07-09 พฤษภาคม 2561
08-10 พฤษภาคม 2561
09-11 พฤษภาคม 2561
10-12 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
13-15 พฤษภาคม 2561
14-16 พฤษภาคม 2561
15-17 พฤษภาคม 2561
16-18 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
20-22 พฤษภาคม 2561
21-23 พฤษภาคม 2561
22-24 พฤษภาคม 2561
23-25 พฤษภาคม 2561
24-26 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
27-29 พฤษภาคม 2561
28-30 พฤษภาคม 2561
29-31 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
02-04 มิถุนายน 2561
03-05 มิถุนายน 2561
04-06 มิถุนายน 2561
05-07 มิถุนายน 2561
06-08 มิถุนายน 2561
07-09 มิถุนายน 2561
09-11 มิถุนายน 2561
10-12 มิถุนายน 2561
11-13 มิถุนายน 2561
12-14 มิถุนายน 2561
13-15  มิถุนายน 2561
16-18 มิถุนายน 2561
17-19  มิถุนายน 2561
18-20 มิถุนายน 2561
19-21 มิถุนายน 2561
20-22  มิถุนายน 2561
23-25 มิถุนายน 2561
24-26  มิถุนายน 2561
25-27 มิถุนายน 2561
26-28  มิถุนายน 2561
27-29 มิถุนายน 2561
30  มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
ราคา 7,991.-
27-29 เมษายน 2561
04-06  พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
18-20  พฤษภาคม 2561
01-03 มิถุนายน 2561
08-10 มิถุนายน 2561
15-17 มิถุนายน 2561
22-24 มิถุนายน 2561
29  มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
ราคา 8,991.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984