Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (160918)

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-6MAY-16SEP18

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิวช้อปปิ้งถนน นาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
06-09 กันยนยน 2561
13-16 กันยนยน 2561
ราคา 9,999.-
6-9 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. –3 มิ.ย.61
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
08-11 กรกฎาคม 2561
15-18 กรกฎาคม 2561
22-25 กรกฎาคม 2561
30 ก.ค.-02 ส.ค.61
02-05 สิงหาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
18-21 สิงหาคม 2561
19-22 สิงหาคม 2561
25-28 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
01-04 กันยายน 2561
02-05 กันยายน 2561
08-11 กันยายน 2561
09-12 กันยายน 2561
15-18 กันยายน 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
27-30 พฤษภาคม 2561
8-11 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
06-09 กรกฎาคม 2561
13-16 กรกฎาคม 2561
20-23 กรกฎาคม 2561
03-06 สิงหาคม 2561
09-12 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
ราคา 11,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984