Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8888.-

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (160918)

รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-10MAY-16SEP18

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน  - OCT  โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-10,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
10-13 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. –3 มิ.ย.61
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
19-22 สิงหาคม 2561
16-19 กันยายน 2561
ราคา 8,888.-
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
05-08 กรกฎาคม 2561
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
05-08 สิงหาคม 2561
26-29 สิงหาคม 2561
02-05 กันยนยน 2561
09-12 กันยนยน 2561
ราคา 9,888.-
09-11 สิงหาคม 2561
13-16 สิงหาคม 2561
ราคา 10,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984