Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9555.-

ทัวร์ไต้หวัน : WOW TAIWAN 4D2N (231018)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-17APR-23OCT18

เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื้อหลินไนท์มาร์เกต
ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 - เครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเป - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,555 - 11,111 บาท
กำหนดการเดินทาง
03 - 06 Jun 2018 
10 - 13 Jun 2018 
17 - 20 Jun 2018 
24 - 27 Jun 2018 
01 - 04 Jul 2018 
08 - 11 Jul 2018 
15 - 18 Jul 2018 
22 - 25 Jul 2018 
05 - 08 Aug 2018 
02 - 05 Sep 2018 
09 - 12 Sep 2018 
16 - 19 Sep 2018 
ราคา 9,555.-
22 - 25 Apr 2018 
06 - 09 May 2018 
18 - 21 May 2018 
20 - 23 May 2018 
01 - 04 Jun 2018 
08 - 11 Jun 2018 
23 - 26 Sep 2018 
30 Sep - 03 Oct 2018 
07 - 10 Oct 2018 
15 - 18 Oct 2018 
ราคา 9,999.-
17 - 20 Apr 2018 
13 - 16 May 2018 
23 - 26 Oct 2018 
ราคา 11,111.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984