Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์โครเอเชีย เที่ยวโครเอเชีย
เริ่มต้น 51900.-

ทัวร์โครเอเชีย : ZAG EK001 Croatia 8วัน 5คืน (270818)

รหัสทัวร์ : THC1-EK-HR-14MAY-27AUG18

โครเอเชีย – โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์
สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เมืองโทรเกียร์
ซิเบนิค – ซาเกรบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 51,900 - 56,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
14-21 พ.ค. 61
28 พ.ค.-4 มิ.ย. 61
ราคา 51,900.-
11-18 มิ.ย. 61
25 มิ.ย.-2 ก.ค. 61
ราคา 52,900.-
9-16 ก.ค. 61
8-15 ส.ค. 61
15-22 ส.ค. 61
27 ส.ค.-3 ก.ย. 61
ราคา 56,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984