Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7888.-

ทัวร์มาเก๊า : FD762-767 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3D2N (171118)

รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-5MAY-17NOV18

มาเก๊า – THE VENETIAN
จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย
วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่
อ่าวน้ำตื้น  – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วัดผู่ถ่อ – หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
05-07 พ.ค.61
06-08 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
12-14 พ.ค.61
13-15 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
19-21 พ.ค.61
20-22 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
26-28 พ.ค.61
27-29 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
02-04 มิ.ย.61
03-05 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
09-11 มิ.ย.61
10-12 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
16-18 มิ.ย.61
17-19 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
24-26 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย.-02 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
07-09 ก.ย.61
08-10 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
15-17 ก.ย.61
16-18 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
22-24 ก.ย.61
25-27 ต.ค.61
02-04 พ.ย.61
03-05 พ.ย.61
09-11 พ.ย.61
10-12 พ.ย.61
12-14 พ.ย.61
16-18 พ.ย.61
17-19 พ.ย.61
ราคา 7,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984