Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

ทัวร์อินเดีย : GT-SXR SG03 Kashmir Tajmahal 7วัน 4คืน (231018)

รหัสทัวร์ : THG12-SG-IN-26APR-23OCT18

เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์
ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชา บากห์
ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์
โซนามาร์ค - ล่องเรือซิคาร่า – อักรา
ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 20,991 - 23,991 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984