Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 99900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : New Zealand 7DAYS5NIGHT (210718)

รหัสทัวร์ : THB2-TG-NZ-16JUN-21JUL18

อ็อคแลนด์ – หอคอยสกาย ทาวเวอร์
ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี  – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล
ควีนส์ทาวน์ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 99,900 - 103,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
5 – 11 พฤษภาคม 2561
26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
16 – 22 มิถุนายน 2561
ราคา 99,900.-
1 – 27 กรกฎาคม 2561
ราคา 103,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984