Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์ตุรกี : WOW TURKEY 8 DAYS (031218)

รหัสทัวร์ : THP6-TK-TR-19MAY-3DEC18

ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่เมืองบูร์ซ่า - มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์ - บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) - เมืองคอนย่า
เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า - กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900 - 33,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
19-26 พ.ค. 61
20-27 พ.ค. 61
27 พ.ค.-03 มิ.ย.  61
02-09 มิ.ย. 61
03-10 มิ.ย. 61
09-16 มิ.ย. 61
10-17 มิ.ย. 61
16-23 มิ.ย. 61
17-24 มิ.ย. 61
22-29 มิ.ย. 61
23-30 มิ.ย. 61
24 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
06-13 ก.ค. 61
07-14 ก.ค. 61
08-15 มี.ค. 61
06-13 ต.ค. 61
08-15 ต.ค. 61
15-22 ต.ค. 61
27 ต.ค.-03 พ.ย. 61
28 ต.ค.-04 พ.ย. 61
03-10 พ.ย. 61
04-1 พ.ย. 61
10-17 พ.ย. 61
11-18 พ.ย. 61
17-24 พ.ย. 61
18-25 พ.ย. 61
24 พ.ย.-01 ธ.ค. 61
25 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
ราคา 32,900.-
01-08 ธ.ค. 61
02-09 ธ.ค. 61
03-10 ธ.ค. 61
ราคา 33,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984