Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 60500.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน (270618)

รหัสทัวร์ : THV3-TG-NZ-18APR-27JUN18

อ๊อคแลนด์ - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง
โรโตรัว - ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์สปริง
อะโกรโดมฟาร์ม - ชมสาธิตการตัดขนแกะ
เตาโป - มาตามาตา - หมู่บ้านฮอบบิท - อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 60,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
04-08 เม.ย.61
18-22 เม.ย.61
01-05 พ.ค.61
29 พ.ค.-02 มิ.ย.61
13-17 มิ.ย.61
27 มิ.ย.-01 ก.ค.61
ราคา 60,500.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984