Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อิหร่าน เที่ยวอิหร่าน
เริ่มต้น 54888.-

ทัวร์อิหร่าน : WONDERFUL LIFE IN IRAN 8 DAYS (100818)

รหัสทัวร์ : THP3-W5-IR-12APR-10AUG18

เตหะราน – MILAD TOWER
พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN
ชีราช – PINK MOSQUE – พระราชวัง PERSEPOLIS
ฮิสฟาฮาน – NASSHE – E JAHAN SQUARE
พระราชวัง ALI-QAPU - LOTFOLLAH MOSQUE
IMAM MOSQUE - อับยาเน่ห์ – คาชาน
แกรนด์บาซาร์ - พระราชวัง GOLESTAN
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 54,888 - 55,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
27 เม.ย. – 04 พ.ค. 61
11 - 18 พ.ค. 61
18 – 25 พ.ค. 61
25 พ.ค.- 01 มิ.ย. 61
15 - 22 มิ.ย. 61
21 - 28 มิ.ย. 61
13 - 20 ก.ค. 61
25 ก.ค. - 01 ส.ค. 61
9 - 16 ส.ค. 61
10 -17 ส.ค. 61
ราคา 54,888.-
12-19 เม.ย. 
ราคา 55,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984