Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12987.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE05 TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N (250918)

รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-1MAY-25SEP18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่
เมืองไถจง – COSMETIC SHOP
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,987 - 15,987 บาท
กำหนดการเดินทาง
08 – 12 พฤษภาคม 2561
15 – 19 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
22 – 26 พฤษภาคม 2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
05 - 09 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
03 – 07 กรกฎาคม 2561
10 – 14 กรกฎาคม 2561
17 – 21 กรกฎาคม 2561
04 – 08 สิงหาคม 2561
07 – 11 สิงหาคม 2561
18 – 22 สิงหาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
08 – 12 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
18 – 22 กันยายน 2561
25 – 29 กันยายน 2561
ราคา 12,987.-
01 – 05 พฤษภาคม 2561
12 – 16 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2561
ราคา 13,987.-
10 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
26 – 30 พฤษภาคม 2561
ราคา 14,987.-
25 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
ราคา 15,987.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984