Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 13991.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE IT03 TAIWAN สบายสุขใจ 4 วัน 3 คืน (250818)

รหัสทัวร์ : THG12-IT-TW-1JUN-25AUG18

เถาหยวน-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89 )
ซื่อหลินไนท์-Germanium Power
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซัน (ขอพรความรัก ด้ายแดง!)
ซีเหมินติง-ร้านคอสเมติค-นั่งรถไฟหัวจรวด
Gloria Outlet
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,991-17,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
9 – 12 มิ.ย.61
4 – 7 ส.ค.61
25 – 28 ส.ค.61
ราคา 13,991.-
1 – 4 มิ.ย.61
7 – 10 มิ.ย.61 
21 – 24 มิ.ย.61
17 – 20 ส.ค.61 
ราคา 14,991.-
11 – 14 ส.ค.61
ราคา 17,991.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984