Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 12777.-

ทัวร์ลาว : GT-VTE PG02 Laos ..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (300618)

รหัสทัวร์ : THG12-PG-LA-6APR-30JUN18

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,777-15,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย.61
ราคา 12,777.-
28-30 เม.ย.61
04-06 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
02-04 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
09-11 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
16-18 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย.-02 ก.ค.61
ราคา 13,777.-
06-08 เม.ย.61
ราคา 14,777.-
13-15 เม.ย.61
14-16 เม.ย.61
ราคา 15,777.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984