Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์กัมพูชา : GT-REP PG01 กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 2 วัน 1 คืน (300618)

รหัสทัวร์ : THG12-PG-KH-24MAR-30JUN18

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่
ตลาดซาจ๊ะ-ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-17,555 บาท
กำหนดการเดินทาง
24-25 มีนาคม 2561
ราคา 10,999.-
21-22 เมษายน 2561
05-06 พฤษภาคม 2561
26-27 พฤษภาคม 2561
09-10 มิถุนายน 2561
16-17 มิถุนายน 2561
23-24 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561
ราคา 12,555.-
07-08 เมษายน 2561
ราคา 13,555.-
13-14 เมษายน 2561
ราคา 17,555.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984