Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 13988.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T26 Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (241018)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-25MAR-24OCT18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี
ตลาดซีเหมินติง-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูปตึกไทเป 101
เอาท์เล็ทมอลล์
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,988-21,988 บาท
กำหนดการเดินทาง
03 - 07 Jun 2018 
10 - 14 Jun 2018 
17 - 21 Jun 2018 
24 - 28 Jun 2018 
01 - 05 Jul 2018 
08 - 12 Jul 2018 
15 - 19 Jul 2018 
22 - 26 Jul 2018 
05 - 09 Aug 2018 
19 - 23 Aug 2018 
26 - 30 Aug 2018 
02 - 06 Sep 2018 
ราคา 13,988.-
28 Mar - 01 Apr 2018 
06 - 10 May 2018 
20 - 24 May 2018 
30 May - 03 Jun 2018 
06 - 10 Jun 2018 
13 - 17 Jun 2018 
20 - 24 Jun 2018 
27 Jun - 01 Jul 2018 
04 - 08 Jul 2018 
11 - 15 Jul 2018 
18 - 22 Jul 2018 
01 - 05 Aug 2018 
15 - 19 Aug 2018 
22 - 26 Aug 2018 
29 Aug - 02 Sep 2018 
09 - 13 Sep 2018 
16 - 20 Sep 2018 
23 - 27 Sep 2018 
30 Sep - 04 Oct 2018 
ราคา 14,988.-
25 - 29 Mar 2018 
22 - 26 Apr 2018 
02 - 06 May 2018 
09 - 13 May 2018 
13 - 17 May 2018 
16 - 20 May 2018 
27 - 31 May 2018 
28 May - 01 Jun 2018 
29 Jul - 02 Aug 2018 
12 - 16 Aug 2018 
05 - 09 Sep 2018 
12 - 16 Sep 2018 
19 - 23 Sep 2018 
26 - 30 Sep 2018 
03 - 07 Oct 2018 
07 - 11 Oct 2018 
ราคา 15,988.-
08 - 12 Apr 2018 
15 - 19 Apr 2018 
25 - 29 Apr 2018 
29 Apr - 03 May 2018 
25 - 29 Jul 2018 
08 - 12 Aug 2018 
14 - 18 Oct 2018 
17 - 21 Oct 2018 
22 - 26 Oct 2018 
24 - 28 Oct 2018 
ราคา 16,988.-
04 - 08 Apr 2018 
05 - 09 Apr 2018 
09 - 13 Apr 2018 
09 - 13 Aug 2018 
10 - 14 Oct 2018 
21 - 25 Oct 2018 
ราคา 17,988.-
26 - 30 Jul 2018
ราคา 18,988.-
18 - 22 Apr 2018
ราคา 20,500.-
11 - 15 Apr 2018
ราคา 21,988.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984