Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์ไต้หวัน : IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน (181018)

รหัสทัวร์ : THB12-IT-TW-29MAR-18OCT18

เถาหยวน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋ลิ่ว
ปล่อยโคมผิงซี-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-กระเช้าเมาคง
ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน
มิตซุยเอ้าเล็ท
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
08 - 11 Jun 2018 
24 - 27 Aug 2018 
ราคา 12,888.-
22 - 25 Jun 2018 
06 - 09 Jul 2018 
20 - 23 Jul 2018 
06 - 09 Sep 2018 
13 - 16 Sep 2018 
ราคา 13,888.-
29 Mar - 01 Apr 2018 
03 - 06 May 2018 
17 - 20 May 2018 
24 - 27 May 2018 
31 May - 03 Jun 2018 
20 - 23 Sep 2018 
27 - 30 Sep 2018 
ราคา 14,888.-
05 - 08 Apr 2018 
19 - 22 Apr 2018 
26 - 29 Apr 2018 
10 - 13 May 2018 
04 - 07 Oct 2018 
11 - 14 Oct 2018 
18 - 21 Oct 2018 
ราคา 15,888.-
26 - 29 Jul 2018
ราคา 16,888.-
10 - 13 Aug 2018
ราคา 17,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984