Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 15988.-

ทัวร์เกาหลี : KLJ14 โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (250518)

รหัสทัวร์ : THB12-LJ-KR-10APR-25MAY18

อินชอน-เกาะนามิ TEDDY BEAR MUSEUM
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน-วัดชินฮึงซา-ซอรัคซาน
กิมจิ+สวนชุดฮันบก-EVERLAND-COSMETIC SHOP
ช้อปปิ้งทงแดมุน-ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด
ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-บลูเฮาส์-พระราชวังเคียงบ็อค
พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง-โซลทาวน์เวอร์-DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านฮงอิค
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,988-24,988 บาท
กำหนดการเดินทาง
25 - 29 May 2018
ราคา 15,988.-
26 - 30 Apr 2018 
02 - 06 May 2018 
10 - 14 May 2018 
18 - 22 May 2018 
ราคา 16,988.-
14 - 18 Apr 2018 
20 - 24 Apr 2018 
ราคา 17,988.-
10 - 14 Apr 2018
ราคา 18,988.-
11 - 15 Apr 2018
ราคา 24,988.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984