Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า...จูไห่ 3 วัน 2 คืน (280418)

รหัสทัวร์ : THO6-FD-HK-29MAR-28APR18

มาเก๊า – จูไห่-วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม
ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
The Parisian – The Venetian Casino
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 3,993-4,554 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984