Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKH03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (180818)

รหัสทัวร์ : THB11-RJ-HK-15MAR-18AUG18(1)

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-A Symphony of Lights 
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น16,900บาท
กำหนดการเดินทาง
15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61 ราคา16,900 .-
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61 ราคา16,900 .-
29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61 ราคา17,900 .-
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61 ราคา17,900 .-
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61 ราคา16,900 .-
29 เม.ย. 61-01 พ.ค. 61 ราคา16,900 .-
03 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61 ราคา17,900 .-
24 พ.ค. 61-26 พ.ค. 61 ราคา16,900 .-
28 มิ.ย. 61-30 มิ.ย. 61 ราคา16,900 .-
26 ก.ค. 61-28 ก.ค. 61 ราคา16,900 .-
02 ส.ค. 61-04 ส.ค. 61 ราคา16,900 .-
09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61 ราคา17,900 .-
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61 ราคา16,900 .-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984