Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์สิงคโปร์ : SINGAPORE SO SHIOK!! (271018)

รหัสทัวร์ : THS12-TR-SG-16MAR-27OCT18

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY
ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า เบย์ แซนด์
วัดเจ้าแม่กวนอิม-UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
ย่านไชน่าทาวน์-ช้อปปิ้ง ORCHARD
สายการบิน : TIGER AIR (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
6-8 OCT 2018
ราคา 12,999.-
16-18 MAR 2018
17-19 MAR 2018
23-25 MAR 2018
24-26 MAR 2018
30 MAR-1 APR  2018
4-6 MAY 2018
13-15 JUL 2018
5-7 OCT 2018
19-21 OCT 2018
26-28 OCT 2018
27-29 OCT 2018
ราคา 13,999.-
20-22 APR 2018
21-23 APR 2018
20-22 OCT 2018
ราคา 14,500.-
6-8 APR 2018
7-9 APR 2018
27-29 APR 2018
28-30 APR 2018
13-15 OCT 2018
ราคา 14,999.-
15-17 APR 2018
ราคา 15,500.-
27-29 JUL 2018
11-13 AUG 2018
ราคา 15,999.-
12-14 APR 2018
14-16 APR 2018
ราคา 16,999.-
13-15 APR 2018
ราคา 17,500.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984