Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย
เริ่มต้น 43999.-

ทัวร์จอร์เจีย : GRAND GEORGIA 7 DAYS (171018)

รหัสทัวร์ : THP3-KC-GD-11APR-17OCT18

อัสตาน่า TSE – ทบิลิชิ TBS-สะพานแห่งสันติภาพ
กูดารี-อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ-มิสเคด้า
ชมมหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี
กอรี Gori - บาคูรินิ-ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati
วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,999-48,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
18 - 24 เม.ย./02 - 08 พ.ค.61
23 – 29 พ.ค. / 06 – 12 มิ.ย.61
12 – 18 ก.ย. 61             
ราคา 43,999.-
25 เม.ย. – 01 พ.ค. 61       
ราคา 45,888.-
17 – 23 ต.ค. 61       
ราคา 46,888.-
11 - 17 เม.ย.61       
ราคา 48,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984