Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย : GRAND GEORGIA 7 DAYS (171018)

รหัสทัวร์ : THP3-KC-GD-11APR-17OCT18

อัสตาน่า TSE – ทบิลิชิ TBS-สะพานแห่งสันติภาพ
กูดารี-อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ-มิสเคด้า
ชมมหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี
กอรี Gori - บาคูรินิ-ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati
วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,999-48,888 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984