Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์เวียดนาม : SW001FD SWITZERLAND VIETNAM 3D ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (020618)

รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-13APR-2JUN18

ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า –ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-12,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
20-22 เม.ย.61
21-23 เม.ย.61
27-29 เม.ย.61
28-30 เม.ย.61
29 เม.ย.-01 พ.ค.61
04-06 พ.ค.61
05-07 พ.ค.61
11-13 พ.ค.61
12-14 พ.ค.61
18-20 พ.ค.61
19-21 พ.ค.61
25-27 พ.ค.61
26-28 พ.ค.61
27-29 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
02-04 มิ.ย.61
ราคา 9,900.-
13-15 เม.ย.61
14-16 เม.ย.61
ราคา 12,500.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984