Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

ทัวร์บาหลี : BAL02 สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี 4วัน3คืน (300918)

รหัสทัวร์ : THB11-FD-BA-19APR-30SEP18

บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ-หาดจิมบารัน -หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก
ชมการแสดงบาร็อง-หมู่บ้านคินตามณี-บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ  
บาตูร์-ชิมกระแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์-ตลาดปราบเซียน
หาดคูต้า-ตลาดเมืองอูบุด-วัดบราตัน-วัดเม็งวี
วิหารทานาต์ลอต-คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก 
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 16,900บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984