Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย
เริ่มต้น 65900.-

ทัวร์ออสเตรเลีย : POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (240718)

รหัสทัวร์ : THB2-TG-AU-1MAY-24JUL18

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK 
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 65,900-69,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
1 – 6, 8-13, 24-29 พฤษภาคม 2561
5 – 10, 19 – 24 มิถุนายน 2561
ราคา 65,900.-
24 – 29 กรกฎาคม 2561
ราคา 69,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984