Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI07 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 DAYS 5 NIGHTS (110418)

รหัสทัวร์ : THG6-QF-NZ-11MAR-11APR18

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ-ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์
ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
สายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 88,000-96,500 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984