Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PROKIWI10 PROMOTION NORTH ISLAND 6D4N (110418)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-11-17APR18

แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง
อโกรโดม - เตาโป-หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)
ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984