Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 57900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG015 DIRECT EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 9 วัน 6 คืน (270618)

รหัสทัวร์ : THC1-TG-EU-15-27JUN18

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาวา
ปราก – ปราสาทปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ลินซ์ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
15-23 มิ.ย.61
27 มิ.ย.-5 ก.ค.61
ราคา 57,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984