Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 53900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GOT VIE-TG003 VIENNA THE SERIES EP.3 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 9 วัน 6 คืน (240618)

รหัสทัวร์ : THC1-TG-EU-24JUN-1JUL18

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-Outlet – บราติสลาว่า
ปราก – ปราสาทปราก-คาร์โลวี วารี – มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค – ฮัลสตัท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
24 มิ.ย.-1 ก.ค.61
ราคา 53,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984